Επισκέπτες

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο λίπασμα είναι άμεσα αφομοιώσιμα. Είναι εμπλουτισμένο με ενεργοποιητές ριζικού συστήματος 5% καθώς επίσης και με αμινοξέα για διαφυλικές εφαρμογές.

 

Μηχανική συλλογή γύρης ακτινιδιάς

Δείτε τα βίντεο...

Πωλείται γύρη ακτινιδιάς για γονιμοποίηση. Πληροφορίες στα τηλ. 6977211940 και 2332044609.